Stenungsunds kommunvapen

Möteskalender 2019

Nedan finner ni datum för samtliga politiska instansers sammanträden år 2019.

Nämnd/utskott

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

31

7

7

10

16

1312

10

14

12

Kommunstyrelsen

14*, 21

18

7*, 18

29

2719

23

21

25


Allmänna utskottet

15

19

26


7

11


27


1, 29


10

Välfärdsutskottet

16

20

27


8

12


28


2, 30


11

Social myndighetsnämnd

15

5, 27

19

9, 23

14

4, 25


20

10

1, 22

12

3, 17

Teknisk myndighetsnämnd

23

27


3

15

19


29


9

13

18

Överförmyndarnämnd

30


13

24


1211

23


5

Budgetmöten

22

4, 19

4, 11

2-3,
11, 24


* 14 januari träffas kommunstyrelsen för att få information för den kommande mandatperioden, inga ärenden kommer att behandlas.

* 7 mars behandlas endast årsredovisning och ombudsinstruktioner för bolagen

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-18