Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-09-07 11.35

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 september

Måndagen den 18 september sammanträder kommunfullmäktige klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen.

Några av de ärenden som kommer att behandlas av kommunfullmäktige är:

  • Information angående 8-fjordar
  • Försäljning av Gårdsjöstugan
  • Svar på motion om mätning av eventuella rester av narkotika i avloppsvattnet
  • Svar på motion om att bygga bostäder för ungdomar

Föredragningslista med handlingar finns att läsa på kommunens hemsida, i biblioteket och kommunhuset. Dagordningen hittar du dessutom på kommunens anslagstavla i kommunhuset.
Föredragningslistan med handlingar öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktiges sammanträden websänds. Ni kan se mötet direkt eller i efterhand:
Länk till webbsändningenöppnas i nytt fönster

På varje kommunfullmäktigesammanträde kan du som kommuninvånare, på Allmänhetens frågestund, ställa frågor till kommunens förtroendevalda. Frågan ska lämnas till kansliet senast en vecka innan mötet. Läs vidare på länken nedan:
Regler för allmänhetens frågestund


VÄLKOMNA!

Jan Glimstedt                     Mia Skytt
ordförande                         sekreterare

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-04-23