Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-09-28 09.07

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober

Måndagen den 8 oktober sammanträder kommunfullmäktige klockan 18.00 i Kulturhuset Fregatten - Stenungesalen.

Några av de ärenden som kommer att behandlas av kommunfullmäktige är:

  • Ändring av detaljplan för Kyrkeby 3:15
  • Översyn av bidragsbestämmelser för anläggningsstöd och differentierad hyressättning
  • Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen

  • Allmänhetens frågestund (frågan ska lämnas till kansliet senast en vecka innan mötet, för mer information kan ni läsa här)

Kommunfullmäktiges sammanträden websänds. Se mötet direkt eller i efterhand, du hittar länk till websändningen här.

Föredragningslistan med handlingar finns att läsa i kommunhuset, på biblioteket och här på kommunens hemsida.

 VÄLKOMNA!

Jan Glimstedt (L)
Ordförande 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-09-28