Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-04-26 13.25

Vad du vill att kommunen ska jobba för gällande kulturlivet?

Beredning vuxna och äldre vill veta vad du tycker att kommunen ska jobba med gällande kulturlivet.

Beredningarna är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan även själva väcka frågor.

Beredningen Vuxna och äldre arbetar med övergripande frågor som rör vuxna och äldre (medborgare som är 26 år och äldre) till exempel social omsorg, fritid, kultur, arbetsmarknad, äldreomsorg samt utvärdering och framtidsfrågor inom området.

För att ta emot synpunkter från er medborgare har beredningen valt att använda sig av en enkät. I enkäten som finns publicerad här på kommunens hemsida kan du gradera hur viktiga olika kulturområden för just dig och lämna synpunkter kring kulturlivet i Stenungsunds kommun.  

Enkäten är öppen till och med den 15 maj och du hittar den här: Enkät kulturlivet

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-04-27