Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-10-02 08.11

Uppdaterad information till dig med arvoderat uppdrag i Stenungsunds kommun

Från och med november 2017 kommer kommunen att byta bank till Nordea. Detta innebär att du behöver ange ditt bankkontonummer till Nordea för att få in ditt arvode på kontot.

Med anledning av byte av bank kommer du med förtroendeuppdrag, till exempel politiker eller god man i Stenungsunds kommun att få hem ett brev på posten från Nordea i slutet av september. I brevet blir du uppmanad att fylla i ditt bankkontonummer. Banken behöver ditt bankkontonummer för att du ska kunna få ditt arvode insatt på ditt bankkonto. Det är viktigt att du så snart du fått brevet från Nordea, fyller i det enligt instruktionen och returnerar det till Nordea.

Saknar Nordea ditt bankkonto kommer du att få ditt arvode på ett utbetalningskort. Detta kan innebära en merkostnad för dig i samband med att du hämtar ut pengarna.

Har du flyttat?

För att du ska få brevet från Nordea måste kommunen ha rätt adress registrerad i lönesystemet. Om du vet med dig att du har flyttat och misstänker att kommunen inte har din aktuella adress var vänlig och kontakta Soltak på telefonnummer 0771-180 810 (tryck 2).

Nordeautskick saknar svarskuvert

Nordea har meddelat att de har missat att bifoga svarskuvert till breven som de skickat ut tidigare i veckan. Nordea kommer därför att skicka ett förklarande brev där de också bifogar ett svarskuvert till samtliga berörda.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-10-02