Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-08-13 16.11

Uppdaterat: Grill- och eldningsförbudet hävs 21 augusti

Förbudet mot eldning utomhus i Stenungsunds kommun hävs från och med tisdag den 21 augusti klockan 9.00. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund vädjar dock till allmänheten att iakta största försiktighet vid eventuell eldning.

Tidigare information 25 juli: Totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götaland / Total ban on grilling and lighting fires in Västra Götaland

Från och med klockan 16.00 den 25 juli råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götaland. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. På så vis gäller förbudet även grillning på egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Länsstyrelsen har därför beslutat om grill- och eldningsförbud i alla kommuner i Västra Götaland. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Läs mer på räddningstjänstens hemsida genom att klicka här.länk till annan webbplats

Läs mer om förbudet på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Total ban on grilling and lighting fires in Västra Götaland as of 4 pm today, 25t July 2018. This includes all types of outdoor barbecue grills and fuels.The ban includes grilling in private gardens and backyards.

Uppdaterad information 9 augusti: Därför får du fortfarande inte grilla

Grill- och eldningsförbud i Västra Götaland kvarstår. Trots att det regnat lite.

Därför får du fortfarande inte grilla:

  • Jorden är extremt torr under ytan
  • En brand skulle sprida sig vansinnigt fort i de undre jordlagren
  • Det behövs massor med regn vid flera tillfällen innan faran är över
  • Kombinationen extrem torka och rejäl vind är livsfarlig

Läs mer på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Uppdaterat 13 augusti: Grill- och eldningsförbud

Tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-08-21