Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-04-10 13.18

Medborgarlöfte

Foto: Polisen

Så gick det med medborgarlöftet 2017

Polisen lovade att genomföra minst 20 särskilt riktade insatser mot trafik och droger på utpekade platser i de tre kommunerna, med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Polisen har under 2017 genomfört 36 riktade insatser: 16 i Stenungsund, åtta på Orust och tolv på Tjörn. Det har handlat om trafikövervakning och arbete mot narkotika.

Kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust lovade att genomföra trygghetsvandringar i utpekade områden. Kommunerna lovade också att åtgärda det som framkommit under trygghetsvandringarna, utifrån vad som bedöms vara möjligt, och redovisa resultatet

  • I Stenungsunds kommun har 10 trygghetsvandringar genomförts
  • Tjörn har genomfört fem trygghetsvandringar i Myggenäs, Skärhamn och Kållekärr
  • Orust har genomfört trygghetsvandringar i Ellös, Svanesund och Henån

Vanliga synpunkter vid trygghetsvandringarna har handlat om trafik och buskörningar, dålig sikt och bristande belysning. Det har åtgärdats genom att röja buskage och sly, se över belysning och placera ut farthinder. Synpunkterna är också ett viktigt underlag i kommunernas planarbete.

Kommunerna lovade att kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in.

Under 2017 har samverkan mellan kommunernas socialtjänster och polisen ökat. Samverkan sker regelbundet mellan polis, skolor, fritidsverksamhet och socialtjänst.

  • Polisen har tillsatt ungdomsutredare.
  • Stenungsund har tillsatt en resurs som har prioritet att hantera ungdomsärenden.
  • Tjörn har en socialsekreterare på plats hos polisen en eftermiddag varannan vecka.
  • Orust har rutiner för att kalla den unga misstänkta lagöverträdaren till socialtjänsten för ett samtal eller en förhandsbedömning om man ska öppna utredning.

Direktkontakterna mellan polis och socialtjänst bidrar till att det snabbare kan bedömas vilket stöd ungdomen kan behöva.

Läs mer om 2018 års medborgarlöfte mellan kommun och polis      

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-04-10