Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-11-17 09.53

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-14

Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-11-14 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-11-14PDF

Kommunfullmäktige, som för övrigt fick information om såväl skolornas arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling som International School of the Gothenburg Region, behandlade bland annat följande frågor:

  • Interpellation - angående ungdomsoroligheter i centrum
  • Revisionsrapport - granskning av VA-försörjning
  • Revisionsrapport - PM om folkhälsoarbetet
  • Markanvisning CW Borgs väg
  • Information om Stenungsund arena - friskvårdscentral
  • Stöd till hembygdsföreningar angående kulturarv
  • Integrationsplan
  • Rökfri arbetstid i Stenungsunds kommun
  • Interkommunal ersättning i GR
  • Revidering av taxor för förskola och pedagogisk omsorg

Trevlig läsning

Jan Glimstedt (L)                                  Agneta Dejenfelt
ordförande i kommunfullmäktige          kommunsekreterare

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-11-17