Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-10-24 17.08

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-17

Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-10-17 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-101-17PDF

Kommunfullmäktige, som för övrigt inleddes med först en delredovisning från beredningen miljö- och fysisk planering om arbetet med en ny översiktsplan och därefter en information från Stenungsundshem AB om Solgårdsterrassen behandlade bland annat följande frågor:

  • Motion – utökad daglig fysisk aktivitet i grundskolan
  • Motion - extra sökbart föreningsbidrag
  • Motion - sommarskola
  • Motion - miljöutbildning
  • Motion - parkeringsförbud – Spekeröds parkering
  • Motion - placering nytt resecentrum
  • Naturvårdsprogram för Stenungsunds kommun
  • Hastighetsplan för Stenungsund

Trevlig läsning

Jan Glimstedt (L)                                  Agneta Dejenfelt
ordförande i kommunfullmäktige          kommunsekreterare

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-10-24