Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-04-27 11.26

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-04-25PDF

Kommunfullmäktige behandlade bland annat följande frågor

 • Interpellation angående slamtaxa
 • Interpellation angående byggnation av bostäder
 • Ombudsinstruktioner och kommunal borgen - Stenungsundshem AB
 • Årsredovisning och bokslut – Stenungsunds kommun
 • Motion om gratis kollektivtrafik för alla under lågtrafik
 • Motion om blodgivning på betald arbetstid
 • Ändring av avgiftstak/maxtaxa - avgifter sektor socialttjänst
 • Justering av regler för taxor Idrott/Anläggning
 • Detaljplan för bostäder – Nyborgsvägen
 • Marköverlåtelseavtal - Nyborgsvägen
 • Markanvisning CW Borgs väg

 

  

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-04-27