Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-04-27 11.26

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-04-25PDF

Kommunfullmäktige behandlade bland annat följande frågor

  • Interpellation angående slamtaxa
  • Interpellation angående byggnation av bostäder
  • Ombudsinstruktioner och kommunal borgen - Stenungsundshem AB
  • Årsredovisning och bokslut – Stenungsunds kommun
  • Motion om gratis kollektivtrafik för alla under lågtrafik
  • Motion om blodgivning på betald arbetstid
  • Ändring av avgiftstak/maxtaxa - avgifter sektor socialttjänst
  • Justering av regler för taxor Idrott/Anläggning
  • Detaljplan för bostäder – Nyborgsvägen
  • Marköverlåtelseavtal - Nyborgsvägen
  • Markanvisning CW Borgs väg

 

  

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-04-27