Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-02-25 11.57

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-22

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-22 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-02-22PDF

Kommunfullmäktige behandlade bland annat:

  • Interpellation angående anmärkningar från skolinspektionen
  • Motion - simundervisning för 6-åringar
  • Motion - kost- och hållbarhetspolicy
  • Motion - solceller på Stenungsundshems och kommunens fastigheter
  • Motion - infrastrukturplanering för laddstolpar i Stenungsund
  • Motion - minnesplats och fysisk installation - fotograf Ingeborg Enander
  • Motion - revidering av kulturpolitisk vision
  • Detaljplan för bostäder Nösnäs 1:89
  • Lekplatsplan - Stenungsunds kommun
  • Stenungsund Arena - principbeslut om alkoholtillstånd 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-02-25