Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-11-09 09.11

Kommundelsstämma för Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna 2016-11-24

Vill du ha information eller ställa frågor om viktiga frågor i ditt närområde? Torsdag den 24 november kl 18.30 är du välkommen till din kommundelsstämma i Nösnäsgymnasiets aula.

Inbjudan har gått ut via post till dig som bor i området.

Vid mötet tar vi bland annat upp

  • Information om planerad byggnation: Hasselhöjden - bostäder/äldreboende, Solgårdsterrassen, Koppersvägen, Kristinedals grusplan och Kvarnängen.
  • Demokratiberedningen informerar om resultatet av enkät kommundelsstämmor.
  • Svar på inkomna frågor.
  • Allmän frågestund

Du kan själv skicka in frågor som du vill lyfta på stämman. Skicka din fråga till kommun@stenungsund.se

Ange i rubrikrad: "Fråga till kommundelsstämma 24 november". Du kan också använda svarsbrevet du har fått med i den skriftliga inbjudan och skicka portofritt till Stenungsunds kommun senast 14 november. Tänk på att vi inte tar upp anonyma skrivelser och att du själv bör närvara på stämman.

Varmt välkommen!

Ordförande
Lena Hedlund (KD)
Boende i Parkers Gård

1:e vice ordförande
Sanida Okanovic (S) Maggie Robertsson (M)
Boende i Högenorum

2:e vice ordförande
Maggie Robertsson (M)
Boende i Hallerna

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-11-09