Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-01-17 13.32

Digital anslagstavla

Från den 1 januari 2018 måste alla kommuner ha en digital anslagstavla på sin webbplats.

Från den 1 januari 2018 måste alla kommuner ha en digital anslagstavla på sin webbplats. På den digitala anslagstavlan ska det finnas tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll och upplysningar om hur beslut kan överklagas. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag ska meddelas på anslagstavlan. Stenungsund kommuns digitala anslagstavla hittar du här:

Anslagstavla

Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare stod i kommunhusets entré.

Senast uppdaterad 2018-01-17