Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen

Kommunvapnet

Kommunvapen

Stenungsunds kommunvapen

 "Inom en sköld av silver en stiliserad kolvätemolekyl, bestående av helt svartfärgade cirklar för kolatomer, förbundna med röda ringar för väteatomer med svarta streck, allt ovanför en blå våglinje"
Vapnet registrerades hos Kungl. Patent- och Registreringsverket den 4 mars 1977.

Förklaring

Kolväteatomen symboliserar kommunens ställning som modern industriort med framförallt petrokemisk industri.
Våglinjen symboliserar kommunens läge vid havet.

(DNR 555/73)

Vägen till det antagna vapnet

Den 27 april 1964 beslöt styrelsen för Stenungsunds Hembygdsförening att lämna in en anhållan om att Kommunalnämnden skulle besluta antaga och fastställa ett vapen eller emblem för Stenungsunds kommun.

I september 1964 tillsattes en utredningsgrupp bestående av Gunnar Berntsson, Arne Bergermo, Kristian Klevenfeldt, Arthur Örstig samt Gösta Hultberg att utreda frågan om kommunvapen för Stenungsund.

Den 12 februari 1973 anslog kommunstyrelsen 2 000 kronor för framtagning av förslag till kommunvapen. De inlämnade förslagen utställdes för beskådan i biblioteket. Många tyckte och tänkte. Stenungsunds konstförening uttalade sig för ett alternativ med bautastenar. Utredningsgruppen föreslog ett alternativ med våglinje, kolvätemolekyl, stenåldersyxa och blixtar.

Så småningom beslöt utredningsgruppen att överlämna sitt förslag, inlämnat av Relationskonsult AB, till Riksheraldikerämbetet för yttrande. Riksheraldikerämbetet hade en del synpunkter på det inkomna förslaget, men efter en del justeringar fick så Stenungsund sitt kommunvapen.

Här nedan kan ni se några av de inlämnade förslagen:

Ladda ner kommunens logotyp

Logotyp för nedladdning

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-12