Vad kostar verksamheten?

Så här används 100 kronor i kommunen (2019)

För varje 100-lapp du tjänat under 2019 har kommunen fått 21,64 kr i skatt. Förutom kommunalskatten betalar du 11,48 kr till Västra Götalandsregionen. Tjänade du mer än 490 700 kr under året betalade du dessutom statlig skatt.

Den största delen av pengarna till kommunen går till att finansiera skola, vård och omsorg. Utöver det går pengarna till en rad andra verksamheter så som kultur och fritid samt skötsel av gator och vägar. Här kan du se hur en tänkt hundralapp fördelar sig mellan kommunens verksamheter.

Fördelning av en hundralapp på kommunens verksamheter 2019

Verksamhet

Kronor

Grundskola

24,56

Individ- och familjeomsorg, funktionshinder

18,51

Vård- och äldreomsorg

17,83

Barnomsorg

13,51

Gymnasie- och vuxenutbildning

10,67

Bibliotek, kultur och fritid

5,36

Gator, vägar, samhällsplanering och räddningstjänst

4,43

Kommungemensamt

3,86

Politisk verksamhet

1,27

Nyckeltal

Nedan finns länkar till webbsidor rörande kommunala nyckeltal. Där går det även att jämföra kostnaderna mellan olika kommuner.

Kolada - Databas för nyckeltal Länk till annan webbplats.

SCB - Nyckeltal över kommuner Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad