Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

Stenungsunds kommun förvaltar stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond, det vill säga medel som har skänkts till ett särskilt ändamål. Varje år kan lokala handikappföreningar söka medel ur den.

Om du bor i kommunen och uppfyller de kriterier som anges i stiftelsens stadgar kan din handikappförening söka medel ur den.

Sök pengar ur Syskonen Parkers minnesfond

Alla lokala handikappföreningar, som inte redan tilldelats medel, kan ansöka om pengar ur Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond då stiftelsens stadgar ändrats.

För att uppfylla kriterierna ska handikappföreningen:

  • ha sitt säte i Stenungsunds kommun, eller
  • ha en aktiv lokal avdelning i Stenungsunds kommun (om handikappföreningen tillhör en riksorganisation).

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är 30 november årligen. Ansökan avser utdelningsbara medel från föregående års utdelning om 20 procent. De ansökningar som kommer in i tid och uppfyller kriterierna enligt ovan får dela på den utdelningen i lika delar.

Till ansökningsblanketten ska ni bifoga senaste bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Ansökningsblanketten publiceras cirka 3 månader innan sista ansökningsdatum varje år.

Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

Minnesfonden ska enligt testamentet ”användas till årligt understöd till behövande eller sjuka äldre personer inom kommunen vilka ej åtnjuta kommunalt understöd”.

Ändringar i stiftelsens stadgar

Tidigare har medlen delats ut till två handikappföreningar om 20 procent vardera. Dessa två handikappföreningar har varit fastslagna i stadgarna. Den ena handikappföreningen har upphört att verka lokalt och då har inte dessa medel kunnat delas ut.

Med anledning av detta har ändringar gjorts i stiftelsens stadgar till att innefatta även övriga handikappföreningar som inte redan tilldelats medel enligt stiftelsens stadgar.

Kontakt

0303-73 00 00
ekonomi@stenungsund.se

Ansökan om bidrag skickas till:

Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad