Strategisk plan och budget

Den strategiska planen innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en ekonomisk plan för 3 år.

Strategisk plan 2023-2025, budget 2023

Budget 2023 antogs av fullmäktige den 23 november 2022, dnr 2022/445.

Strategisk plan 2023-2025, budget 2023 Pdf, 2.8 MB.

Strategisk plan 2022-2024, budget 2022

Budget 2022 antogs av fullmäktige den 10 juni 2021, dnr 2021/305.

Strategisk plan 2022-2024, budget 2022 Pdf, 1.8 MB.

Strategisk plan 2021-2023, budget 2021

Budget 2021 antogs av fullmäktige den 24 september 2020, dnr 2020/233.

Strategisk plan 2021-2023, budget 2021 Pdf, 1.6 MB.

Strategisk plan 2020-2022, budget 2020

Budget 2020 antogs av fullmäktige den 13 juni 2019, §84, dnr 2018/364.

Strategisk plan 2020-2022, budget 2020 Pdf, 5.4 MB.

Senast uppdaterad