Fakturor till kommunen

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor till följd av upphandling ska faktureras med elektronisk faktura (e-Faktura). En PDF-faktura/mejl-faktura lever inte upp till detta krav.

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor den vägen. Stenungsunds kommuns elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120001298

Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor på:

Skapa E-Faktura via ditt eget affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa till exempel PEPPOL eller Svefaktura via de befintliga affärssystemen. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Vår fakturaoperatör är Kofax och vårt parts-id/GLN är 73500 5309 2051 och används vid annat distributionssätt än PEPPOL.

E-faktura genom att själv registrera den i Fakturaportalen

Om du skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen kan du skicka dom kostnadsfritt genom att registrera dem på fakturaportalen. Gå in på Fakturaportalens webbplats och anslut er som användare, eller kontakta vårt bolag, SOLTAK AB, som hanterar våra fakturor för mer information. Kontaktuppgifter finns nedan.

www.fakturaportalen.se Länk till annan webbplats.

Information som krävs i faktura

På fakturan ska alltid finnas en referenskod angiven i första fältet för referens. Referenskoden består av de stora bokstäverna SK direkt följt av fyra unika siffror (till exempel SK1234).

Alla beställare som gör inköp för Stenungsunds kommun ska uppge referenskod vid inköpstillfället.

Vid frågor om elekronisk faktura

Har du frågor om elektroniska fakturor som ska till Stenungsunds kommun kan du kontakta SOLTAK AB på e-post: ek.leverantorsgrupp@soltakab.se alternativt ringa på telefonnummer 0771-180 810 (knappval 3)

Betalningsvillkor

Stenungsunds kommun tillämpar 30 dagar efter fakturadatum. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på faktura, ej heller dröjsmålsränta som överstiger räntelagens bestämmelse.

Information om lagkrav

Mer information om krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster finns på följande hemsidor:

www.skr.se Länk till annan webbplats.
www.sfti.se Länk till annan webbplats.
www.digg.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha hjälp? Välkommen att kontakta SOLTAK Ekonomi.

Telefon: 0771-180 810 (knappval 3)
E-post: ek.kundgrupp@soltakab.se

Senast uppdaterad