Avgifter och taxor för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och trafikanordningsplaner

På den här sidan kan du ta del av taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats och uppgifter om avgifter för grävning, trafikanordningsplaner och återställande. På sidan finns också justerade avgifter för 2022.

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och
trafikanordningsplaner

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och trafikanordningsplaner Länk till annan webbplats.

Grundbeloppet ändras varje år

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att priserna ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2023

Avgifter justerade enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).


Försäljning på offentlig plats

Avgift 2023

Tillfällig försäljning i försäljningsstånd, max 15kvm

272 kr per plats/dygn


Lotteriförsäljning för stpd, max 15 kvm

272 kr per plats/dygn

Food truck/matvagn (elförbrukning ingår ej)

328 kr/dag, 2 183 kr/mån, 16 375 kr/år

Mindre food truck i form av cykelkärra/moped /pop up-vagn/mobilt kök i försäljningsstånd (elanslutning och förbrukning ingår ej)

218 kr/dag, 1 310 kr/mån, 9 825 kr/år

Uteservering, säsong (april – september)

300 kr/kvm

Julgransförsäljning

545 kr/vecka

Elanslutning, inklusive förbrukning

54 kr/dag för 32 A ;
33 kr/dag för 16 A


Reklam och information

Avgift 2023

Trottoarpratare/beachflagga/banderoll

1 092 kr/styck/år
545 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Fast reklamskylt (ej digital/rörlig) samt vägvisningsskylt

1 583 kr/kvm/år

Fast reklamskylt, digital/rörlig

2 565 kr/kvm/år



Evenemang

Avgift 2023

Cirkus/tivoli

4 366 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Konsert, evenemang, tävling eller liknande

1 637 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Filminspelning

872 kr/tillfälle

Kultur, miljö- eller hälsoaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar eller av kommunen

0 kr



Byggnation, etablering, upplag

Avgift 2023

Byggskylt

54 kr/kvm/mån

Byggbelamring (t ex bod, byggnadsställning, verktygscontainer, upplag m.m.)

54 kr/kvm/år

Container

545 kr/vecka, 1 637 kr/månad per container

Behållare på återvinningsstation

545 kr/behållare/år

Mast inklusive teknikbod

16 375kr/år – 34 933 kr/år
Avgiften varierar beroende på geografisk placering, den högre avgiften gäller för centrala delar av kommunen.



Övrigt

Avgift 2023

Övriga upplåtelser

218 kr/dag + 5 kr/kvm/dag eller enligt överenskommelse

Tillfälligt nyttja allmän plats för att slå av gräs och tillvarata skörden

545 kr

Upprättande av skötselavtal (ej till enskilda personer)

1 637 kr

Minsta avgift för handläggning och besiktning

545 kr. Avgiften tas ut om den totala avgiften understiger 513 kronor. Krävs ytterligare besiktning faktureras ytterligare en minsta avgift, se pkt 9 avsnitt 2.1

 

Senast uppdaterad