Stenungsunds kommunvapen

Rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan företrädare för funktionshindrade i Stenungsund och kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar.

Rådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av den kommunala verksamheten som berör de handikappades förhållande i samhället.
Rådet är organisatoriskt underställt Kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare

Rådet för funktionshindrade består av 4 ledamöter och fyra ersättare. Stenungsunds kommun utser tre ledamöter och tre ersättare, av kommunens ledamöter och ersättare utser kommunstyrelsen två ledamöter och två ersättare och Välfärdsberedningen en ledamot och beredningen för Miljö och fysisk planering en ersättare. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en ledamot och en ersättare.

I kommunens förtroendemannaregister kan du läsa om de förtroendevalda som sitter i rådet. Du kan också läsa om andra uppdrag som dessa personer har.

Folkhälsorådets ordförande och ledamotlänk till annan webbplats

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Ordförande

Marie-Louise Ericsson (KD)
0722-23 36 61
marie-louise.ericsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-16