Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan företrädare för personer med funktionsnedsättning i Stenungsund samt kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar.

Rådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av den kommunala verksamheten som berör förhållandena för personer med funktionsnedsättning i samhället. Rådet hanterar funktionshinderfrågor utifrån ett samhälls- och grupperspektiv, inte enskilda personers ärenden hos Stenungsunds kommun.
Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare

Rådet för funktionshindrade består av tio ledamöter och tio ersättare. Stenungsunds kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Av kommunens ledamöter och ersättare utser kommunstyrelsen två ledamöter och två ersättare, välfärdsberedningen utser en ledamot och beredningen för miljö och fysisk planering utser en ersättare. Övriga ledamöter och ersättare i rådet utses av de föreningar som finns reprsenterade i rådet.

Följande föreningar finns representerade i kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (klicka på länken för att komma till respektive förenings hemsida):

I kommunens förtroendemannaregister kan du läsa om de förtroendevalda som sitter i rådet. Du kan också läsa om andra uppdrag som dessa personer har.

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad