Valnämnd

Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och genomför val till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet. För valnämnden gäller för övrigt det som sägs om nämnder i kommunallagen.

Ledamöter och ersättare

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Valnämndens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Ordförande:

Bo Pettersson (S)

Förste vice ordförande:

Maggie Robertsson (M)

Andre vice ordförande:

Johan Thunberg (MP)

Kontakt

Ordförande
Bo Pettersson (S)
bo.pettersson@stenungsund.se

E-post valkansliet
val@stenungsund.se

Senast uppdaterad