Valnämnd

Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och genomför val till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet. För valnämnden gäller för övrigt det som sägs om nämnder i kommunallagen.

Ledamöter och ersättare

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Valnämndens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Ordförande:

Ann Christensen (S)

Förste vice ordförande:

Kjell Stahre (ST)

Andre vice ordförande:

Magnus Bennsten (L)

Kontakt

Ordförande

Ann Christensson (S)
0706-21 06 48

E-post

val@stenungsund.se

Senast uppdaterad