Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Valnämnd

Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och genomför val till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet. För valnämnden gäller för övrigt det som sägs om nämnder i kommunallagen.

Ledamöter och ersättare

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Valnämndens ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats

Ordförande:

Ann Christensen (S)

1:e vice ordförande:

Eva Fredriksson (M)

2:e vice ordförande:

Magnus Bennsten (L)

Kontakt

Ordförande

Ann Christensson (S)
0706-21 06 48

E-post

val@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-06-01