Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Teknisk myndighetsnämnd

Tekniska myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande verksamheter:

  • det som föreskrivs i plan- och bygglagen om bygglov, anmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, förhandsbesked med mera
  • ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalk, hälsoskyddslag, djurskyddslag med mera.  
  • förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor.

Nämnden sammanträder cirka 9 gånger per år.

Ledamöter och ersättare

Tekniska myndighetsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Tekniska myndighetsnämndens ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats

Kontakt

Ordförande

Morgan Andersson (S)
Tfn: 0705-26 74 74
morgan.andersson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-06-01