Överförmyndarnämnd

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. 

Varje kommun har en ledamot och en ersättare i nämnden.

Ledamöter
Claes Olsson (S) - Stenungsund
Annika Andersson (L) - Tjörn
Anders Wingård (FpO) - Orust
Lars-Erik ANderström (M) - Lilla Edet

Ersättare
Maria Möller (L) - Stenungsund
Oscar Andersson (S) - Tjörn
Roy Lundberg (V) - Orust
Carin Thorén Hansson (S) - Lilla Edet

Ordförande: Claes Olsson (S) - Stenungsund
Vice ordförande: Annika Andersson (L) - Tjörn

Mer information om överförmyndare

Senast uppdaterad