Stenungsunds kommunvapen

Överförmyndarnämnd

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. 

Varje kommun har en ledamot och en ersättare i nämnden.

Ledamöter
Jakob Hallman (KD) - Stenungsund
Annette Fransson (S) - Lilla Edet
Anders Wingård (FpO) - Orust
Marie Oscarsson (L) - Tjörn

Ersättare
Berith Svensson (S) - Stenungsund
Lars-Erik Anderström (M) - Lilla Edet
Jan Sedström (L) - Orust
Oscar Andersson (S) - Tjörn

Ordförande: Jakob Hallman (KD) - Stenungsund
Vice ordförande: Annette Fransson (S) - Lilla Edet

 

Mer information om överförmyndare

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12