Överförmyndarnämnd

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. 

Varje kommun har en ledamot och en ersättare i nämnden.

Ledamöter
Claes Olsson (S) - Stenungsund
Ina Salmonson Olsvik (M) - Orust
Maria Aras (C) - Lilla Edet
Karin Mattsson (C) - Tjörn

Ersättare
Mattias Vernberg (C) - Stenungsund
Anders Tenghede (V) - Orust
Jennifer Svedenborg (SD) - Lilla Edet
Göran Hermansson (S) - Tjörn

Ordförande: Claes Olsson (S) - Stenungsund
Vice ordförande: Ina Salmonson Olsvik (M) - Orust

Mer information om överförmyndare

Senast uppdaterad