Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2014-08-27 15.30

Vision "Stenungsund 2035" är antagen

Hur ska Stenungsund vara som plats att leva och bo på, arbeta i och besöka 2035? Kommunfullmäktige har antagit vision "Stenungsund 2035".

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Stenungsunds kommun:

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum".  

Till Visionen 2035 finns två avgörande inriktningar:

 • Attraktivt och välkomnande 
 • Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

Attraktivt och välkomnande

 • Trygg miljö
 • Utbildar världsmedborgare
 • Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
 • Goda kommunikationer
 • Levande företagsklimat
 • Alltid bästa möjliga möte

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet

Läs hela vision Stenungsund 2035PDF


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2015-11-26