Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2013-03-26 15.37

Seminarium om hållbar utveckling

Med anledning av kommunens pågående visionsarbete föreläste Peter Örn den 25/3 i Kulturhuset Fregatten för förtroendevalda och tjänstemän.

Temat var hållbar utveckling och hur man kan arbeta med det i kommunen. Peter Örn är tidigare ordförande i delegationen för hållbara städer och är nu ordförande i Samtrafiken AB samt ordförande för Vinnovas Programråd för Utmaningsdriven Innovation.

Peter pratade om klimathotet, lokalt ansvarstagande och ledarskap. Han framhöll även vikten av att komma överens över partigränserna och att engagera näringsliv, föreningsliv och medborgare i visionsarbetet.

Deltagarna diskuterade sedan Stenungsund ur ett nuläges- och omvärldsperspektiv. Gruppen avslutade med en utvärdering av nuvarande vision och en diskussion om hur en framtida vision kan formuleras för att få genomslagskraft.

Peter Örn

Peter Örn inspirerade på Kulturhuset Fregatten.

Föreläsning Peter Örn

Hållbar utveckling genomsyrade diskussionerna.

Föreläsning Peter Örn

Tjänstemän och förtroendevalda var inbjudna.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2015-11-26