Stenungsunds kommunvapen

Visionsarbete - Stenungsund 2035

Logga Stenungsund 2035

Nu tar Stenungsunds kommun ett krafttag för framtiden. Hur ska Stenungsund vara som plats att leva och bo på, arbeta i och besöka 2035?

Visionen är tänkt att visa omvärlden vart vi är på väg i Stenungsund och hur vi vill bidra till ett bättre samhälle. En vision behövs för att våra verksamheter och vår personal ska veta färdriktning. Visionen främjar en långsiktig planering där medborgarnas behovs prioriteras.

Kommundelsstämmor

Boende i vår kommun har under våren välkomnats med synpunkter och idéer om framtidens Stenungsund på s.k. kommundelsstämmor.

Här kan du ta del av resultatet:

Läs mer om kommundelsstämmorna här

Idétävling

Inom vissa årsgrupper i förskola, grundskola och gymnasieskolan har en idétävling utlysts om framtidens Stenungsund. Bidragen visades i Kulturhuset Fregatten den 20-29 september 2013. Här kan du läsa om vilka vinnarna blev och vilka priser de kommer få.PDF

Seminarium

Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige och tjänstemän från kommunen har träffats två gånger under våren för samtal kring Stenungsunds framtid. Även representanter från näringslivet, föreningslivet och kommunens kommunala råd var med och att diskuterade i olika grupper.

Vision 2035

Stenungsunds nuvarande vision "Vision 2035" hittar du här

Aktuellt i Visionsarbetet

Visionsberedningen

Kommunfullmäktiges ordförande

Jan Glimstedt (L)
Tfn: 0303-849 30
jan.glimstedt@stenungsund.se

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Carola Granell (S)
Tfn: 0705-37 57 27
carola.granell@stenungsund.se

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Christina Engström (oberoende)
Tfn: 0303-529 13
christina.engstrom@stenungsund.se

Planeringssekreterare

Stefan Ekenberg
0303-73 83 10
stefan.ekenberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Helena Franzén, 2015-11-19