Beredningar

Beredningarna är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan även själva väcka frågor.

Fasta beredningar

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta beredningarna är demokratiberedningen, välfärdsberedningen, beredningen miljö- och fysisk planering och beredningen ekonomi och personal.

Tillfälliga beredningar

Tillfälliga beredningar kan tillsättas av fullmäktige för att bereda specifika frågor, till exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument eller vid beredning av en inkommen motion. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga beredningens uppdragshandling.

Beredningarnas ledamöter

Beredningsledare och vice beredningsledare ska utses från kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare medan beredningsledamot kan vara förtroendevald utan uppdrag i kommunfullmäktige. Uppdraget som beredningsledare tillfaller majorituten och vice beredningsledare oppositionen. Beredningarna har möjlighet att adjungera personer utanför beredningen för att lösa specifika uppdrag.

När beredningens ärenden behandlas i kommunfullmäktige har de beredningsledamöter som inte sitter i kommunfullmäktige rätt att yttra sig och delta i debatten.

Förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter beredningsledare

Demokratiberedningen

Beredningsledare
Alexandra Ward-Slotte (M)
alexandra.ward-slotte@stenungsund.se

Beredningen för hållbara livsvillkor

Beredningsledare
Stefan Persson (S)
stefan.persson3@stenungsund.se

Beredningen Miljö- och fysisk planering

Beredningsledare
Sanida Okanovic (S)
sanida.okanovic@stenungsund.se

Senast uppdaterad