Stenungsunds kommunvapen

Tjänstereseförsäkring

Från och med 1 januari 2015 har kommunen en ny tjänstereseförsäkring via försäkringsbolaget If.

Anställda, praktikanter och förtroendevald

I Stenungsunds kommuns tjänstereseförsäkring ingår bland annat skydd för anställda, förtroendevalda och praktikanter. En tjänsteresa är en resa eller ett uppdrag utanför den ordinarie arbetsplatsen, som beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan bostad och arbetsplats räknas dock inte som tjänsteresa. Resor mellan den försäkrades bostad och tillfällig arbetsplats omfattas.
Tänk på att man kan få ersättning för ej påbörjad resa. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade har sökt läkare utan dröjsmål.

Läs mer om villkoren för tjänsteförsäkringenPDF

Vid icke akuta skador

Icke akuta skador hanteras av If Skadeförsäkring AB i Sverige.

Skadeanmälningar görs företrädesvis via webben genom att använda formulären på www.if.se/iftravel.

Om du har problem med att använda webformulären, vänligen skicka ett mejl eller ring:

Kontakta If Skadeservice
skadeservice@if.se (Om du mejlar, glöm inte att uppge försäkringsnummer: SP889626, namn och personnummer).

Telefon: +46 40 14 82 50 vardagar 07.30-17.00

Adress: If F200, 106 80, Stockholm

Behöver du akut hjälp

Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta Ifs larmcentral hos SOS International. Vid kontakt uppge alltid försäkringsnumret SP889626.

SOS International

Ring +46 8 792 71 31, dygnet runt

Fax +46 8 792 71 80

SOS International Mejl sos@if.se (Om du mejlar, glöm inte att uppge försäkringsnummer: SP889626, namn och personnummer).

Tips och råd inför resan

Här hittar du tips och råd inför resan:

www.if.se/iftravellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12