Stenungsunds kommunvapen

Olycksfallsförsäkring

Från och med 1 januari 2015 har kommunen ny olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Vad och vem försäkringen gäller för?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i olycksfallsförsäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol/verksamhetstid.

FörsäkringsbeskedPDF

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

Försäkringsvillkor

FörsäkringsvillkorPDF

Har ni frågor kontakta Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 

Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän
Telefon: 031-63 23 75
E-post: personskada@gbg.lansforsakringar.se

Vid olycksfall som inträffat 2010-2014

Vid anmälan av olycksfall som inträffat under perioden 2010-2014, anmäler du olycksfallet till kommunens tidigare försäkringsbolag Gjensidige.

Vid anmälan är det viktigt att fylla i följande försäkringsnummer: 2985584

Skadeanmälan olycksfall barn och vuxen - GensidigePDF

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Tel. 0771-32 63 27
Fax 08-555 01 871
personskador@gjensidige.se

Kontakt Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12