Kommunens diarium

Här kan du söka i kommunens diarium. I diariet kan du söka efter handlingar och ärenden som registrerats i Stenungsunds kommun.

Öppna kommunens diarium Länk till annan webbplats.

Webbdiarium

Det som visas i diariet på webben är uppgifter om ett ärende eller handlingar som registreras och förvaras i kommunens ärendehatneringssystem.

Ärenden och handlingar får ett unikt diarienummer eller handlings-id som sätts för att man ska kunna hitta handlingar och datum när en handling kom till kommunen eller skickades från kommunen. Ett ärende- eller handlingsnamn som innehåller information om vad handlingen rör samt i de fall som det finns vem som är motpart i ärendet.

För att resultatet av din sökning ska visas måste du först välja vilken enhet du vill söka inom i det översta fältet på söksidan. Det går att söka handlingar som registrerats av kommunstyrelsens eller valnämndens diarium. Klicka i den enhet du vill söka handlingar hos. Tänk på att enheterna visas först som alternativ i rullistan när databasen laddats in på sidan, det kan ta cirka tio sekunder innan det blir möjligt att välja enhet i webbdiariet och det blir möjligt att söka ärenden och handlingar.

Inga enskilda handlingar kan läsas digitalt via kommunens webbdiarium, är du intresserad av att ta del av kommunens handlingar ring, skicka e-post till kommunen eller besök receptionen i kommunhuset och lämna in din begäran om att ta del av handlingarna.

Mer om offentliga handlingar och sekretess Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad