Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Omsorg, hjälp

Här hittar du kommunens blanketter, formulär och e-tjänster för omsorg och hjälp.

E-tjänster

Med våra e-tjänster gör du din ansökan direkt via webben. E-tjänsterna kräver e-legitimation eller någon annan typ av inloggning.

Budget- och skuldrådgivning - Anmälan för besök hos handläggarelänk till annan webbplats

Ansök om fortsatt försörjningsstöd

Ansökan om uttag från spärrat kontolänk till annan webbplats

Begäran om entledigande av ställföreträdarelänk till annan webbplats

Intresseanmälan att bli god manlänk till annan webbplats

Lämna synpunkter/klagomål på god man/förvaltarelänk till annan webbplats

Formulär

Med våra formulär kan du skicka in din anmälan/ansökan direkt via hemsidan. Formulären kräver ingen inloggning eller e-legitimation.

Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem/särskilt förordnad vårdnadshavare

Intresseanmälan god man

Vigselanmälan

Blanketter

Här hittar du blanketter för utskrift. Blanketterna på denna sida är i PDF-format.

Senast uppdaterad 2020-04-20