Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vattenskyddsområden

Det är viktigt att skydda de vattentäkter som vi behöver för dricksvatten. Det gäller både de vattentäkter som vi använder idag och de vi kan behöva i framtiden. I Stenungsunds kommun finns vattenskyddsområden vid Stora Hällungen och Grössbyn.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, till exempel hur man får hantera kemikalier eller sprida bekämpningsmedel.

Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna, bland annat genom förbud mot motorbåtstrafik på sjöar. Du får till exempel inte köra motorbåt med mer än sex hästkrafter alternativt 4,4 kilowatt motoreffekt på Stora Hällungen och inte heller vattenskoter.

Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Vattenskyddsföreskrifter Stora HällungenPDF

Vattenskyddsföreskrifter GrössbynPDF

Om vattenskyddsområden hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Livsmedelsinspektör

Susanne Hartzell
0303-73 28 04
susanne.hartzell@stenungsund.se

Senast uppdaterad