Ucklums avloppsreningsverk

Ucklums avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Ucklum uppfördes 1973. Det tar emot vatten från hushåll i närområdet.

I verket renas avloppsvattnet först mekaniskt. Då tas fast material bort. Sedan följer en biologisk rening. Då hjälper mikroorganismer till att bryta ner organiska ämnen. Vi tillsätter också en kemikalie för att få ämnena att klumpa ihop sig till slam. Slammet sjunker till botten och avskiljs från det övriga vattnet.

Det renade vattnet släpps ut i Härgusserödsån, som avrinner till Stora Hällungen.

Slammet som tas bort behandlas i vassbäddar.

Senast uppdaterad