Svenshögens avloppsreningsverk

Svenshögens avloppsreningsverk

Svenshögens avloppsreningsverk ligger i norra delen av kommunen. Verket uppfördes på 50-talet, men ersattes med ett nytt verk år 2004-2005.

Tre pumpar, varav två är privata pumpar från enstaka hushåll, ser till att vattnet kommer till verket.

Avloppsvattnet pumpas först till ett rensgaller. Där fastnar stora saker. I nästa steg får avloppsvattnet sippra igenom en så kallade biobädd. Där växer mikroorganismer till sig. Mikroorganismerna hjälper sedan till att bryta ner de organiska ämnen som vi vill ta bort. Sedan tillsätter vi en kemikalie för att få ämnena att klumpa ihop sig till slam. Slammet avskiljs från det övriga vattnet.

Det renade vattnet släpps ut i Bratteforsåns inflöde i Lilla Hällungen.

Slammet som tas bort behandlas i vassbäddar.

Senast uppdaterad