Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
vattenringar

Anslutningar, regler och avgifter

För att ansluta dig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten måste du följa våra regler och bestämmelser. De finns i kommunens "Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp". Vi tar ut anläggnings- och brukningsavgifter enligt kommunens VA-taxa.

Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

I kommunen finns så kallade VA-verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom ett sådant område har du rätt att ansluta dig. För fastigheter utanför prövas varje enskilt fall.

Kontrollera om din fastighet ligger inom VA-verksamhetsområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansöka om anslutning, permanent och under byggtid

Du får återkoppling från oss inom cirka 5-8 arbetsdagar. Ligger din fastighet inom verksamhetsområde kan en anslutning till befintlig ledning oftas göras inom ytterligare 4-8 veckor, beroende på säsong. Anslutning till byggvatten har en något kortare handläggningstid.

Ansökan om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggninglänk till annan webbplats

För dig som vill ansöka om byggvatten

Om du bygger hus och behöver vatten under byggtiden kan du ansöka om anslutning till så kallat byggvatten. Du ansöker om byggvatten på samma sätt som en permanent anslutning; via e-tjänst eller blankett.

För att få information om det finns möjlighet att kunna ansluta till byggvatten kan du kontakta kommunens abonnentingenjör via Medborgarservice.

Du behöver också anmäla ditt arbete till Verksamheten för bygglov

Att ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp är en anmälningspliktig åtgärd. Du behöver därför, utöver din Ansökan om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning, anmäla din installation till Verksamheten för bygglov.

Anmälan av installation av vatten och avlopp

Var finns ledningarna nedgrävda?

Kommunens mätningsingenjör kan hjälpa till att markera ut anslutningspunkter för vatten och avlopp vid tomtgräns. 

Mättjänster

Flyttanmälan, ägarbyte

När du säljer din fastighet måste du anmäla ägarbyte för ditt VA- och avfallsabonnemang.

Blankett för flyttanmälan/ägarbytePDF

Regler

ABVA

Vad som gäller för vatten och avlopp står i kommunens Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

ABVAPDF

Avfallskvarnar

Det är inte tillåtet med avfallskvarnar inom Stenungsunds kommuns ledningsnät.

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad.

Fettavskiljare

Tömning av pooler eller hemma-SPA

Pooler där inga kemikalier har använts tömmer du i trädgården eller till dagvattnet. Tömning av pooler där kemikalier har använts så behöver du som ägare göra en bedömning om vem som kan ta hand om vattent.

Spillvattenätet (ditt avlopp) ska inte belastas av vatten från pooler eller hemma-SPA.

Avgifter

I VA-taxan framgår vad det kostar att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp samt brukningsavgifterna för att nyttja tjänsterna. Avgifterna används till att underhålla och utveckla kommunens anläggningar och ledningsnät.

VA-taxa från och med 1 januari 2021PDF

VA-saneringsplan

Kommunens VA-saneringsplan är ett underlag för planeringen av VA-utbyggnad i områden som behöver saneras. Planen är också en vägledning för oss när vi prövar enskilda ärenden.

Målet är att utsläppen av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och hav ska minska samt att säkra dricksvattenkvaliteten fram till år 2021.

VA-saneringsplanPDF

Senast uppdaterad