Felanmälan

Gör din en felanmälan via formuläret nedan. Du kan bifoga en fil, till exempel en bild.

Vad gäller din felanmälan? * (obligatorisk)
Vad gäller din felanmälan?
Ange datum och klockslag

Kontaktuppgifter
Ange gärna kontaktuppgifter så att vi kan nå dig om vi behöver närmare detaljer.
Kontaktuppgifter

Här kan du bifoga en fil, till exempel en bild. Observera att filens storlek får vara max 5 MB.

Felanmälan statliga och enskilda vägar

Om det är en statlig väg som din felanmälan gäller kontaktar du istället Trafikverket.

Felanmälan hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Om det är en enskild väg kontaktar du vägföreningen/gemensamhetsanläggningen för vägen.

Vem som har ansvar för en viss väg kan du se i Kartportalen under temat "Väghållare".

Kartportalen Länk till annan webbplats.

Vatten, avlopp, gator eller vägar - Felanmälan utanför kontorstid

Vid akuta behov att rapportera läckage på ledningsnät (avlopp och dricksvatten) eller akuta situationer utanför kontorstid som rör gator/vägar ring journumret:

031-703 17 77

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad