Latrinkompost

Om du väljer att ha en torrlösning för din toalett, till exempel en mulltoa, behöver du ansöka om tillstånd till latrinkompost.

För vissa fastigheter kan det vara praktiskt att, istället för vattentoalett, ha en torrtoa av något slag. En torrtoa innebär att avföring, urin och toalettpapper samlas i en behållare som sedan måste tömmas. Materialet innehåller mycket näringsämnen men framför allt innehåller det tarmbakterier som är hälsoskadliga. Därför finns ett regelverk kring hur materialet ska hanteras.

Ansökan om latrinkompost Pdf, 496.4 kB.

Informationsbroschyr om latrinkompost Pdf, 397.7 kB.

Latrinkompost

För att undvika att någon tar skada av bakterierna behöver latrinet komposteras i minst 6 månader för att mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter) ska hinna dö. En latrinkompost behöver därför bestå av två fack, där det ena fylls upp först och sedan får stå helt orört i minst sex månader. Under tiden används det andra facket. Komposten behöver också vara tät på ett sådant sätt att skadedjur inte kan komma in och att vätska inte kan läcka ut. Det finns färdiga latrinkomposter att köpa i handeln.

När komposten stått orörd i minst 6 månader kan du använda den som jordförbättringsmedel i din trädgård.

Gör så här

Om du planerar att skaffa en torrtoa behöver du ansöka om att installera en latrinkompost. Skicka också med en karta över din fastighet där vi kan se var du har tänkt placera din kompost. Det är viktigt att den inte placeras nära vattentäkten och att eventuell lukt och flugor inte stör någon. Kartan kan du ta ut på Kartportalen.

När ansökan är komplett kommer vi ut på plats och diskuterar placeringen med dig. När vi är överens utfärdas ett tillstånd och först därefter får du installera din kompost.

Senast uppdaterad