Enskilt dricksvatten

Har du egen borrad eller grävd brunn är det du som ansvarar för att dricksvattnet håller tillräckligt god kvalitet. Verksamhet Bygg Miljö ger dig gärna råd om provtagning och provresultat. Vi gör också tillsyn på gemensamma privata anläggningar.

Provtagning

Om du vill ta prov på ditt enskilda dricksvatten kan du vända dig till ett ackrediterat laboratorium.

Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGS brunnsvatten (före detta Synlab). Länk till annan webbplats.

Genom att registrera dig på deras hemsida beställer du ett provtagningskit. Det skickas hem till dig, tillsammans med instruktioner för provtagningen. När du tagit provet skickar du flaskorna till laboratoriet eller lämnar in dem på respektive inlämningsställe.

Lagstiftning kring dricksvatten

Miljöbalken 1 kap. 1 § och 2 kap. 1–7 §§ och Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning omfattar dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar som

  • i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn eller
  • försörjer färre än 50 personer, såvida vattnet inte tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) omfattar anläggningar där antalet vattenkonsumenter

  • överstiger 50 personer (trots att den producerade volymen understiger 10 m³ dricksvatten per dygn).
  • understiger 50 personer, men den producerade volymen överstiger 10 m³.

Då vattnet tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller Livsmedelsverkets föreskrifter även vid små uttag och få personer.

Senast uppdaterad