Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Väg i snöigt vinterlandskap

Snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar ansvarar fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning av allmänna kommunala vägar.

Ändrat ansvar från säsongen 2020/2021

Väghållare för enskilda vägar ansvarar själva för snöröjningen av den aktuella vägen från och med säsongen 2020/2021.

Ansökningsperioden för ekonomiskt bidrag - säsongen 2020/2021

Ansökningsperioden varade mellan 1-31 maj, men en ny ansökningsperiod kommer att öppna upp igen mellan 17 augusti och 15 oktober 2020.

Du kommer då att nå e-tjänsten för ansökan på den här sidan.

Vi behandlar alla inkomna ansökningar i turordning. Du kan bara ansöka om bidrag en gång per säsong.

Frågor och svar

Vad är en enskild väg?
Hur kan jag ta reda på om min väg är enskild?
Hur vet jag vem som ansvarar för en enskild väg?
Varför snöröjer inte kommunen enskilda vägar?
Vem ska snöröja enskilda vägar från hösten/vintern 2020/2021?
Information om ekonomisk ersättning/bidrag

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-07-14