Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen
Väg i snöigt vinterlandskap

Snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar ansvarar fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning av allmänna kommunala vägar.

Ändrat ansvar från säsongen 2020/2021

Väghållare för enskilda vägar ansvarar själva för snöröjningen av den aktuella vägen från och med säsongen 2020/2021. Från 1 maj 2020 finns möjlighet för vissa enskilda väghållare att ansöka om bidrag.

Information och ansökan om ekonomisk ersättning/bidrag

Kommunfullmäktige fattade 6 februari 2020 beslut om en bidragsmodell för enskilda väghållare för snöröjning av enskilda vägar.

Information och ansökan om ekonomisk ersättning/bidrag för snöröjning av enskilda vägarlänk till annan webbplats

I den digitala tjänsten finns information om vem som kan ansöka om bidraget, vilka vägar som kan få bidraget samt hur stort bidraget kan bli.

När ska bidraget sökas?

Ansökningsperioden öppnar 1 maj. Kommunen har en bidragspott som gäller för det aktuella budgetåret och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Bidraget söks årligen.

Frågor och svar

Vad är en enskild väg?
Hur kan jag ta reda på om min väg är enskild?
Hur vet jag vem som ansvarar för en enskild väg?
Varför snöröjer inte kommunen enskilda vägar?
Vem ska snöröja enskilda vägar från hösten/vintern 2020/2021?

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-04-30