Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vindbruksplan

Kommunens vindbruksplan fungerar som underlag vid utbyggnad av vindkraft. Den underlättar när kommunen ska pröva ansökningar om bygglov, prövningar enligt miljöbalken eller prövning av andra tillstånd som rör vindkraftsutbyggnad.

Planen tar upp vilka områden som är lämpliga för grupper av vindkraftverk (tre eller fler). För de områdena finns riktlinjer för hur utformning och prövning ska gå till. Det finns också riktlinjer för prövning av enstaka verk i andra områden. Planen klarlägger också inom vilka områden det inte är lämpligt med vindkraftverk.

Vindbruksplanen är ett tematisk tillägg till Översiktsplan 2006 för Stenungsunds kommun.

VindbruksplanPDF

Utställningsutlåtande VindbruksplanPDF

Kontakt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-26