Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Riktlinjer för utredningsområde i översiktsplanen

Ett område mellan Stenungsunds samhälle och de petrokemiska industrierna har i översiktsplanen pekats ut som utredningsområde. Det beror på att området är komplext och behövde utredas extra.

Utifrån utredningarna har riktlinjer tagits fram för området. Riktlinjerna ger vägledning för hur marken ska användas i området, men är inte juridiskt bindande.

Riktlinjer för utredningsområde i Översiktsplan 2006

Kontakt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-26