Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Gruppdiskussion på dialogmöte

Dialog kring ny översiktsplan

Det första steget i arbetet med ny översiktsplan var en inledande dialog. Dialogen genomförde vi år 2016. Tanken var att få in åsikter från invånare, företagare och andra intressenter innan vi började göra förslaget till på själva planen.

Dialogmöten

Vi hade åtta dialogmöten med olika grupper. Deltagarna fick diskutera och lämna åsikter utifrån temana identitet, stolthet, positivt, negativt och framtiden. Grupperna var:

  • invånare i Stenungsund och Stora Askerön
  • invånare i Spekeröd, Stora Höga och Jörlanda
  • invånare i Ödsmål, Ucklum och Svenshögen
  • skolelever på mellan- och högstadiet
  • gymnasieelever
  • företagare
  • fastighetsägare/exploatörer
  • barnfamiljer och allmänheten (genom att vara på plats på Barnlördag på Kulturhuset Fregatten den 19 mars).

I sammanställningen kan du läsa mer om hur dialogmötena har gått till och vilka åsikter som kom fram.

Sammanställning från dialogmötenaPDF

Bilaga till sammanställningenPDF

Webbenkät

Från 23 november 2015 till 11 januari 2016 hade vi en webbenkät ute. Då hade alla möjlighet att lämna idéer, åsikter och funderingar kring hur Stenungsunds kommun ska utvecklas i framtiden. 

Sammanställning av enkätenPDF 

Kontakt

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-26