Stenungsunds kommunvapen
Vy över havet med Stenungsön och industrier

Ny översiktsplan

Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan för Stenungsunds kommun.

Samråd

Under våren 2016 hade kommunen dialogmöten inför arbetet med ny översiktsplan. Nu finns ett förslag att ta del av. Förslaget är ute på samråd 7 mars till 2 maj. Alla får nu lämna synpunkter. Skicka dina synpunkter till: plan@stenungsund.se eller
Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund. 

Samrådshandlingar

Översiktsplanen består av en förslagsdel, en hållbarhetsbedömning och en förutsättningsdel.

Del 1 innehåller bland annat:

  • användning av mark och vatten
  • fördjupningar för varje kommundel
  • bevarande 
  • förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen.

Del 2 innehåller bland annat:

  • en beskrivning/bedömning av konsekvenserna av att genomföra intentionerna i översiktsplanen.

Del 3 innehåller bland annat:

  • kommunens historiska utveckling 
  • Stenungsund idag utifrån olika ämnesområden
  • lagar, förordningar och andra styrdokument
  • förklaring av begrepp.

Mark- och vattenanvändning

Samrådsmöten

Vi kommer att hålla samrådsmöten för invånare och företagare. På mötet presenteras förslaget och du får chansen att diskutera det med kommunens handläggare och politiker. Vi bjuder på fika.

Samrådsmöte för företagare

När: torsdagen den 15 mars klockan 16-18
Var: Stenungsunds kommunhus, lokal Skeppet

Det är ett begränsat antal platser. Anmäl dig via länken:

Anmälan för företagare

Samrådsmöte för Stenungsund, Stora Askerön, Stenungsön och Svartedalen

När: måndagen den 19 mars klockan 18-20
Var: Kulturhuset Fregatten Stenungsund
Ingen anmälan behövs.

Samrådsmöte för Ödsmål, Ucklum, Svenshögen, Spekeröd, Stora Höga och Jörlanda

När: tisdagen den 27 mars klockan 18-20
Var: Kulturhuset Fregatten Stenungsund
Ingen anmälan behövs.

Utöver dessa möten är även tanken att ha samrådsmöte med skolelever.

Inledande dialog

Innan vi började arbeta med själva förslaget till ny översiktsplan hade vi under år 2016 åtta dialogmöten och en webbenkät. Tanken var att få in synpunkter från invånare, företagare och andra intresserade i ett tidigt skede.

Dialog kring ny översiktsplan

Blogg om arbetet med ny översiktsplan

För att du ska kunna följa arbetet med ny översiktsplan (ÖP) har vi en blogg där vi uppdaterar om vad som händer.

ÖP-bloggen

Frågor och svar om ny översiktsplan 

Klicka på plusen till höger för att öppna svaren.

Vad är en översiktsplan?
Tidplan för ny översiktsplan
Vem arbetar med ny översiktsplan?
Handlingsplan för ny översiktsplan

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
medborgarservice@stenungsund.se

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2018-03-09