Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Båt åker på havet med Stenungsön och industrier i bakgrunden

Översiktsplan

En översiktsplan beskriver hur kommunen på lång sikt önskar använda mark- och vattenområden och utveckla bebyggelsen.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Planen ger till exempel vägledning när vi tar fram detaljplaner och tar beslut om bygglov. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är en ledstjärna för kommunen.  

I Stenungsunds kommun har kommunfullmäktige och dess beredning för miljö och fysisk planering hand om den långsiktiga översiktsplaneringen.

När vi gör en ny översiktsplan finns det möjligheter att lämna synpunkter.

Ny översiktsplan

Vi arbetar just nu med en ny översiktsplan. Fram tills att den nya översiktsplanen är färdig gäller Översiktsplan 2006.

Ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen är ute på utställning mellan 24 februari - 24 april 2020.

Översiktsplan 2006 för Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen i november 2009, men arbetet var färdigt 2006.

Klicka på plusen till höger för att få upp de handlingar som hör till Översiktsplan 2006. 

Hela översiktsplanen i ett dokument
Översiktsplanen indelat i kapitel
Utdrag från översiktsplan 2006 - kartor

Fördjupningar och tillägg

En översiktsplan kan förtydligas genom fördjupningar eller tematiska tillägg:

Fördjupad översiktsplan för Stenungsunds tätortPDF

Vindbruksplan

Kontakt

E-post                                                                                    

plan@stenungsund.se

Översiktsplanerare/planarkitekt

Birgitta Wall
0303-73 82 59
birgitta.wall@stenungsund.se

Senast uppdaterad