Detaljplan för bostäder i Spekeröd, del av Kännestorp 3:8, 1:13 och 1:7

På uppdrag av Kommunstyrelsen ska Samhällsbyggnad Exploatering ta fram ett förslag till detaljplan för Kännestorp 3:8 m.fl. Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder i enlighet med det planprogram som antogs 2013 för Spekeröds by.

Hur långt har planen kommit?

Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till samrådet. Under samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan och handlingarna kommer då finnas tillgängliga. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad