Informationsmöten om detaljplanen för Stenungsunds resecentrum

För detaljplaner med större allmänintresse anordnar kommunen informationsmöten dit medborgarna kan komma och lyssna på en presentation av planförslaget och ställa frågor. Våra tre möten hölls i början av december 2021.

Tack för givande möten!

Våra tre informationsmöten har nu gått av stapeln. Vi tackar alla som deltog för givande dialoger. Tänk på att synpunkter som ni vill ska hanteras i detaljplaneprocessen behöver skickas in till oss skriftligt innan den 22 december.

Kontakt

Planarkitekt

Linnéa Skott
0303-73 04 49
linnea.skott@stenungsund.se

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad