Småindustri, Västergårds allé - Stenung 3:3

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för småindustri, lager och hantverk i området mellan Västergårds allé och Industrivägen i Stenungsund.

Stenungsunds kommun är exploatör.

planområde

Kontakt

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad