Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för Stenungsunds Resecentrum

På uppdrag av Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till detaljplan för Stenungsunds Resecentrum.
Detaljplanen innebär att ett nytt resecentrum i form av dockningsterminal mot tågtrafiken med 15 hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, kiosk och personalutrymmen kan uppföras väster om Bohusbanan. Ytterligare en koppling över Bohusbanan föreslås genom en undergång/tunnel i anslutning till resecentrumbyggnaden. Planen möjliggör även 7 stycken reglerplatser för busstrafiken samt pendelparkering på östra sidan av Bohusbanan.

Planområdet ligger i centrala Stenungsund i höjd med Stenungstorg. Området sträcker sig från korsningen Strandvägen/Doterödsvägen och Göteborgsvägen i norr till kvarteret Jullen i söder.

Planområde Kvarnhöjden

Hur långt har planen kommit?


Just nu pågår arbetet med att ta fram planhandlingar till samrådet. Efter att samrådshandlingar är klara och godkända av Kommunstyrelsen beräknas detaljplanen vara ute på samråd. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-05-27