Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Sektor Samhällsbyggnad låtit upprätta ett förslag till ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för en ny högstadieskola för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Utbyggnaden av området sker längs Hallernaleden och tillfartsvägen ska ske på denna väg till och från den nya högstadieskolan. Ändringen av detaljplanen för Hallerna etapp II är i enlighet med ÖP 06.

Flygfoto med planområde markerat, Hallerna högstadieskola

Hur långt har planen kommit?

Tre överklaganden på Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har inkommit och överklagandena har skickats vidare till Mark- och Miljödomstolen.
Har du frågor eller funderingar angående överklagandena, kontakta Mark- och Miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller Tel: 0521- 27 02 00.

Dialog och påverkan

Tack för alla yttranden.

Gällande detaljplan för Hallerna etapp II:

Planbeskrivning+antagandePDF

Plankarta+antagandePDF

Genomförandebeskrivning Hallerna IIPDF

Ändring av detaljplanen för Hallerna etapp II

Handlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Fabiana Tome
0303-73 25 66
Fabiana.tome@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-07-10